چطور سفته بدهیم؟!

هرگاه میخواهید برای حسن انجام کار یا استخدام به شرکتی سفته بدهید باید سفته تاریخ نداشته و روی سفته عبارت ضمانت و حسن انجام کار را بنویسید و اگر‌ بابت استخدام بود حتما کپی از سفته بگیرید و به امضاء مدیر آن شرکت برسانید و ضمیمه قرارداد کنید.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *