خودرو و حریم خصوصی

در این مورد باید گفت که بر طبق اصل ۲۲ قانون اساسی کشور حیثیت، جان، مال، حقوق، شغل و مسکن اشخاص فقط در مواردی که قانون معین کرده از تعرض مصون نیستند و خودرو نیز بر اساس همین ماده حریم خصوصی تلقی میشود. اما طبق ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید هستند از جمله خودرو، حریم خصوصی محسوب نمیشوند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *