اثبات تجاوز

برای اثبات تجاوز جنسی ۳ راه وجود دارد:
۱) اقرار خود فرد که به ندرت پیش می آید.
۲) شاهد که معمولا مجرمین در برابر دیگران مرتکب جرم‌ نمیشوند.
پس تنها راه باقی مانده علم قاضی است که باید با توجه به ادله و گزارشات پلیس و پزشک قانونی و مقایسه اظهارات متهم در زمان های مختلف و بررسی روابط بین متهم و قربانی انجام شود.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *