شرط اجرای تنصیف دارایی

هنگامی‌ که زوجه درخواست طلاق نکرده باشد و‌ با تشخیص دادگاه طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا اخلاق وی نباشد قانون زوج را مکلف به پرداخت نصف دارایی که در ایام زوجیت به دست آورده یا معادل آن میکند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *