گلدان در تراس با پنجره

اگر گلدان یا اشیا مختلف در لبه پنجره یا تراس نگهداری می کنید، بر اثر باد یا بی احتیاطی سقوط کند و خسارات جانی و یا مالی به دیگران وارد کند، مسئول دیه و جبران خسارت هستید.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *