پخش شماره تلفن دیگران

هنگامی که شماره تلفن فردی توسط فرد دیگر پخش شود جرمی مرتکب نشده زیرا شماره تلفن از مجموعه اطلاعات شخصی نیست مگر آنکه همراه با پخش آن نسبتی به فرد داده شود که این عمل قابل پیگیری است.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *