مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه

در مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه،زوج ملزم به پرداخت ۱۱۰ سکه از کل است و مازاد بر آن با دادخواست اعسار (تقسیط) زوج و تایید دادگاه پرداخت میشود ولی اگر اقساط را نپردازد به درخواست زوجه حکم جلب صادر خواهد شد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *