پارک جلوی منزل یا مغازه دیگران

هیچ فردی نمیتواند جلوی مغازه و منزل خود را تحت تملک درآورد و نصب هرگونه تابلوی پارک ممنوع و یا پنچری جرم است و قابل شکایت میباشد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *