ارث فرزند خوانده از پدر و مادر خوانده اش

آیا فرزندخوانده از پدر و مادر خوانده اش ارث می برد؟ 👇🏽👇🏽👇🏽

فرزندخوانده از پدر خوانده و مادر خوانده خود ارث نمی برد آنان نیز از فرزندخوانده خود ارث نمی برند. لکن برای جلوگیری از مشکلات به وجود آمده در آینده برای فرزندخوانده، یکی از شرایط صدور حکم سرپرستی تامین هزینه نگهداری و تربیت و تحصیل طفل تا سن بلوغ و تا زمان فوت سرپرست است.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *