مجازات بیمه نکردن کارگر

هرگاه کارفرما کارگران مشغول به کار خود را بیمه نکند به پرداخت تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر و جریمه نقدی ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه کارگر محکوم خواهد شد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *