اعتبار اعمال حقوقی فرد در زمان حیات نسبت به اموال و دارایی خود

اعتبار اعمال حقوقی فرد در زمان حیات نسبت به اموال ودارایی خود: چنانچه شخص بصورت (عادی یا رسمی)وصیت کند ،بعد از مرگش بخشی از اموالش ،فلان قدر به فلان شخص یا برای فلان کار اختصاص دهند )،در اینصورت بعد از مرگ شخص تا یک سوم اموالش وصیت او نافذ است و دو سوم باقی به ورثه تعلق دارد ولی هریک از ورراث می‌توانند وصیت بیش از یک سوم را تنفیذ کنند ، اما چنانچه شخصی در زمان حیات خود اموالش را بطور کامل به شخص مورد دلخواهش ببخشد، بخشش و یا هر تصرف دیگری که در اموالش بکند (فروش ،وقف و..)عملش صحیح است ‌و هیچگونه اعتراضی از سوی وراث قابل پذیرش نمیباشد مگر به موجب رای دادگاه ایرادش اثبات شود.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *