داشتن چند شغل دولتی همزمان


طبق قانون هر فرد جق داشتن یک شغل دولتی را دارد. بنابراین داشتن دو شغل دولتی
تمام وقت که مستلزم داشتن پست های سازمانی، ردیف استخدامی و … باشد تخلف محسوب می شود. البته به سبب شرایط خاص سمت های آموزشی و تحقیقاتی برای این دو سمت استثناء قائل شده است.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *