جرم تهدید


_
تهدید در لغت به معنای ترساندن و خوف دادن به شخص دیگری می باشد به صورتی که به واسطه این ارعاب، شخص را به انجام کاری بر خلاف میلش را دارد. در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) نیز، جرم تهدید را بدین صورت عنوان نموده اند: “هر کس با جبر
و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته ها یا سند یا امضا و یا مهر نماید و و یا سند و نوشته ای را که متعلق به او یا سپرده به او می باشد از وی بگیرد به حبس از سه
ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد“.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *