مصادیق جرم جعل


مصادیق جرم جعل سند ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی حصری نبودن جرم جعل را بیان نموده است. این بدان معناست که به غیر از موارد ذکر شده در قانون، مصادیق دیگری نیز مشمول این جرم می شود. به طور کلی مصادیق جرم جعل سند که در قانون آمده است شامل موارد زیر می شود :
✅ایجاد مکتوبات یا اسناد
✅بازسازی مهر و امضای اشخاص
✅خراشیدن یا تراشیدن نوشته ها به منظور تبدیل کلمه یا از بین بردن کل کلمه
✅قلم بردن در مکتوبات به جهت تغییر کلمات و اعداد و …
✅الحاق با هدف افزودن موارد جدید در سند خط زدن، سیاه کردن یا از بین بردن بخشی از نوشته
✅ایجاد تغییر در تاریخ سند
✅الصاق دو نوشته به یکدیگر
استفاده از مهر فرد دیگر بدون اجازه وی ارکان جرم جعل نیز مانند هر جرم دیگری شامل رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی می شود. رکن مادی و قانونی که در مورد جعل بر همگان واضح است. رکن معنوی این جرم بر علم و آگاهی مرتکب به خلاف قانون بودن عمل اطلاق می شود.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *