موارد عدم تمکین زن از مرد

۱-در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد.

۲-در صورتی که حق سکونت برای زن تعیین شده باشد،شوهر ملزم است که به خانه ی تعیین شده برود.

۳-در صورتی که مرد منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند.

۴-هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض واگیردار و جنسی گردد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *